Trafebe i el medi ambient

RESPONSABILITAT SOCIAL

Compromís actiu de respecte a l’entorn i al medi ambient

Des de fa alguns anys hem comprovat la necessitat que les empreses del sector logístic prenguem consciència i ens responsabilitzem amb la cura i la protecció del medi ambient.

La nostra filosofia en responsabilitat social es basa, sobretot, en canviar i millorar la nostra maquinària, modernitzant-la i aplicant totes les polítiques europees i mundials necessàries per reduir les emissions de CO2.

  • el 100% de la nostra flota és EURO V i EURO VI
  • Comptem amb la certificació segons la norma UNE-EN-ISO-14001: 2004 d’un sistema de gestió ambiental
  • ISO 9001 QUALITAT I GM+B4 SEGURETAT ALIMENTARIA, EN PROCÉS.
  • apostem per la formació continuada amb els nostres treballadors i especialment amb els nostres conductors per tal d’incentivar la conducció eficient i reduir les emissions de CO2